Biuletyn Informacji Publicznej
EBO365

Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim

W skład Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim wchodzą:
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące w Dobrzeniu Wielkim,
- Publiczne Gimnazjum w Dobrzeniu Wielkim,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych  z/s w Dobrzeniu Małym,
- Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa z/s w Dobrzeniu Małym
- Publiczne Technikum w Dobrzeniu Wielkim z/s w Dobrzeniu Małym 

FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA
Zespół Szkół w Dobrzeniu Wielkim jest jednostką organizacyjną gminy, utworzoną i działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572) w formie gminnej jednostki budżetowej.
Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885) jednostka budżetowa gminy pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu gminy, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu gminy. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków (plan finansowy).

SIEDZIBA
- Dyrekcja Zespołu Szkół , Publiczne Liceum Ogólnokształcące oraz Publiczne Gimnazjum mają siedzibę pod adresem:
46-081 Dobrzeń Wielki, ul. Namysłowska 94
tel. 77 4032820, e-mail :
www.zsdobrzenwielki.pl

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Publiczne Technikum  oraz Liceum dla Dorosłych  mają swoją siedzibę pod adresem:
Dobrzeń Mały, ul. Opolska 87, 46-081 Dobrzeń Wielki, tel.77 4032570, e-mail:
www.dobrzenmaly.hg.pl

KIEROWNICTWO
Dyrektor – dr Dorota Gajda - Szczegielniak
Wicedyrektorzy : Małgorzata Świderska , Bożena Mierzwińska, Gabriela Szmolke (siedziba w Dobrzeniu Małym)
 

Uchwała nr XLV/361/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Liceum Ogólnokształcącego w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-361-2006.pdf
Uchwała nr XLV/362/2006 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 października 2006r.w sprawie zmiany aktu o utworzeniu Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim PDFUchwała nr XLV-362-2006.pdf
Uchwała nr XXXIX/401/2014 z dnia 29.05.2014 w sprawie utworzenia i prowadzenia Publicznego Technikum w Dobrzeniu Wielkim oraz włączenia tej jednostki oświaty do Zespołu Szkół w Dobrzeniu Wielkim
PDFUchwała nr XXXIX.401.2014.pdf

 


  • Opublikował: Izabela Kołodziej, data publikacji: 29-08-2011 11:33
  • Modyfikował: Izabela Kołodziej, data modyfikacji: 29-09-2016 14:25
  • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Dobrzeń Wielki
  • Wytworzył lub za treść odpowiada: Dorota Gajda - Szczegielniak
  • Data wytworzenia: 29-08-2011
  • Ilość wyświetleń: 30311
  • Link do strony: http://www.bip.dobrzenwielki.pl/129/8850/zespol_szkol_w_dobrzeniu_wielkim.html